AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

 

 

 

Hydraulické oddělení tepelného
čerpadla a topného okruhu

Pomocí mezinádrže dosáhnete lepší účinnosti vytápění a získáte větší komfort vytápění. Při instalaci topného systému s tepelným čerpadlem doporučujeme instalaci akumulační nádrže. To zajišťuje stejnou teplotu vody a následně snižuje počet startů kompresoru čerpadla. Nádrž tepelného čerpadla vzduch/voda slouží jako zdroj tepla pro odmrazování výparníku.